Ny digital plattform LSAB Group AB

Nyligen lanserade vi en ny digital plattform för LSAB Group AB med gruppens egna corporate site som första lansering. I gruppen ingår LSAB Sverige/Norra Europa, Fortiva i Sverige och Danmark samt Micor. Besök sidan här: www.lsabgroup.com