Konceptet Effekt från Fortiva

Fortiva är specialister inom processer och skärande bearbetning. Effekt är Fortivas egenutvecklade koncept, där man kan garantera kunder en lönsamhetsökning på minst 20%. Effekt är en metodik som tar ett smart helhetsgrepp. Istället för att bara titta på enskilda verktyg analyseras hela processer och skapar unika lösningar som gör det möjligt för kunden att ligga i framkant inom teknik, produktion och know-how. Making har hjälpt till att utveckla det kommunikativa konceptet.