+46 40 611 23 00

KREATEGISKA LÖSNINGAR ONLINE OCH OFFLINE

Making Communication erbjuder expertis inom reklam- & marknadsföring. I över 30 år har vi hjälpt företag – allt från lokala företag till globala industrikoncerner – att stärka sin identitet gentemot sin omvärld. Vi jobbar med kreategiska kommunikationslösningar. Helt enkelt en genomtänk mix av kreativitet och ett strategiskt synsätt.

Idag jobbar vi med kunder som Almab, AriVislanda, Fortiva, Hedbergs Bil, LSAB, LSAB Group, Micor Tooling, Milltech med flera.

V Å R T   E R B J U D A N D E

OLIKA UPPDRAG. OLIKA TJÄNSTER.

Making Communication kan hjälpa dig på olika sätt och baserat på uppdragets komplexitet.

extern partner

Vårt vanligaste arbetssätt där vi fungerar som en traditionell kommunikationsbyrå och tar ett helhetsansvar för er reklam- och marknadsföring.

En del i ett team

Här fungerar vi som en del av ett team – antingen i direkt anslutning till en marknadsavdelning eller som resurs i ett team från annan kommunikationsbyrå.

INTERIMLÖSNING

Här kan vi gå in och arbeta på plats "hos er" under en tillfällig tidperiod och i funktioner som t ex marknadsansvarig, koordination etc.

E R F A R E N H E T & U P P D R A G

ERFARENHET INOM MÅNGA OLIKA BRANSCHER

I över 30 år har vi kommit i kontakt med en hel del olika branscher, såväl inom B-2-B samt B-2-C. Idag jobbar vi aktivt med ett 10-tal kunder inom bl a trä- & metallindustrin, fastighetsbranschen och bilbranschen där vi agerar som fullservicebyrå. Utöver dessa har vi också ett antal uppdrag där vi fungerar som resurs i ett team.

VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!